Gå videre til innhold
Lanserer felles billettfond: Vårt mål er å bidra til at flere kan få en positiv opplevelse!

Nyhet -

Lanserer felles billettfond: Vårt mål er å bidra til at flere kan få en positiv opplevelse!

De fem store opplevelsesbaserte aktørene på Romerike inngår nå et nytt samarbeid i form av et felles billettfond. Ordningen som Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, Strømmen Storsenter og NOVA Spektrum har utviklet innebærer at alle kan søke om fribilletter til arenaene og arrangementene som aktørene tilbyr gjennom 2024. Samtidig er man tydelig på at barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer som har glede av en positiv opplevelse, vil bli prioritert.

Viktig med samfunnsansvar
Det er første gang de fem opplevelsesbaserte aktørene i regionen samarbeider om et slikt prosjekt. Samarbeidet er basert på en felles erkjennelse av at alle aktørene er viktige opplevelsestilbud som mange har glede av, og som er med på å gjøre regionen attraktiv og spennende både som bosted og destinasjon.

De ulike aktørene er samtidig tydelig på at det er viktig å utvise samfunnsansvar i en tid der flere har økonomiske utfordringer enn før, og der det spesielt kan være krevende for lavinntektsfamilier å prioritere andre utgifter enn de som er helt nødvendige. Med utgangspunkt i tallene som viser at opp mot 10 prosent av barna som vokser opp på Romerike bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt, er det et stort behov for en ordning som kan hjelpe et utvalg av barnefamiliene som har utfordringer.

Har latt seg inspirere av andre
Flere av Norges mest kjente attraksjoner som Dyreparken i Kristiansand og Akvariet i Bergen, har også etablert billettfond. Det samme gjelder for enkelte andre fotballklubber i Norge.

De fem samarbeidsaktørene har latt seg inspirere av disse. Samtidig er det få eksempler fra resten av landet på at man har gått sammen på tvers av de ulike opplevelsesbaserte aktørene om å lage en felles ordning. Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, Strømmen Storsenter og NOVA Spektrum tror samarbeidet styrker ordningen, og er med på å gjøre den tilgjengelig for flere ved at alle bidrar med fribilletter og annet inn i ordningen.

Søknadsbasert modell
De ulike samarbeidspartnerne som står bak Billettfondet har utviklet en felles søknadsportal som er tilgjengelig via de ulike selskapenes hjemmesider. Det er planlagt to tildelingsrunder i 2024 og antall fribilletter som tildeles, avhenger både av hvor mange søknader som kommer inn, og av hvilken kapasitet den enkelte aktør har. Billettfondet er i første omgang et prøveprosjekt med felles evaluering mot slutten av året før en eventuell videreføring i 2025.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Gunn Helen Hagen

Gunn Helen Hagen

Pressekontakt Administrerende direktør 91559610
Iman Winkelman

Iman Winkelman

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt 97677528

Norges største møteplass for nærings,- organisasjons- og kulturliv

NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) skaper og legger til rette for messer, arrangement og events. Våre møteplasser omfatter både fag- og publikumsmesser, så vel som møter, kurs og konferanser. NOVA Spektrum er et heleid datterselskap av Stiftelsen NOVA Spektrum som også eier og driver Oslo Spektrum Arena AS.

NOVA Spektrum
Messeveien 8
2004 Lillestrøm
Norge