Gå videre til innhold
Reiselivsnæringen går glipp av milliardinntekter

Nyhet -

Reiselivsnæringen går glipp av milliardinntekter

Felles kronikk i regi av administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen og Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO. Første gang publisert i Finansavisen 11.mars 2024.

Nylig lanserte Nova Spektrum en ny ambisjon om å være arena for Norges største konserter. Først og fremst er dette gode nyheter for alle som har glede av denne typen kulturopplevelser, og som de siste årene i stadig større grad har måttet reise til andre europeiske storbyer for å oppleve sine favorittartister.

Store utfordringer etter at Valle Hovin ble lagt ned
Satsingen er også viktig for å dempe frustrasjonen som både arrangørene og reiselivsnæringen har kjent på de siste årene. For konsertarrangørene har mangelen på egnede arenaer etter at Valle Hovin ble lagt ned i 2021 medført utfordringer med å få de største artistene til Norge.

Færre store kulturopplevelser innebærer en reduksjon i tilreisende og besøkende til hovedstadsregionen. For bransjer som handel, service, servering, overnatting og transport, har dette medført et sannsynlig omsetningsbortfall på flere milliarder kroner.

Mer enn 500 fulltidsarbeidsplasser
Selv om den planlagte konsertsatsingen ikke er identisk med de mange kultur- og underholdningstilbudene som Oslo Spektrum legger til rette for hvert år, ligger det mye læring i tall som viser hvor stor betydning de store kulturopplevelsene på denne arenaen har for egne omgivelser: Ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse bidrar arrangementene og aktiviteten til Oslo Spektrum til en samlet meromsetning i hovedstadsregionen på mer enn 800 millioner kroner hvert år. Dette gir en samlet sysselsettingseffekt på mer enn 500 fulltidsarbeidsplasser.

Mangfoldig og variert handels- og servicetilbud
Hvert årsverk i Oslo Spektrum bidrar til mer enn ti nye arbeidsplasser i egne omgivelser. Mange av arbeidsplassene befinner seg innen bransjer som er viktige for å skape et mangfoldig og variert handels- og servicetilbud som både tilreisende og fastboende nyter godt av. Og selv om Oslo Spektrum har virksomhet gjennom hele året, mens de store utendørskonsertene er av mer sporadisk karakter, er det åpenbart at konserter med 40–50.000 publikummere også vil gi store positive ringvirkninger.

Konserter er et av de mest benyttede kulturtilbudene i befolkningen. Vi er overbevist om at det er et bredt ønske om å få på plass velegnede arenaer raskt.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Gunn Helen Hagen

Gunn Helen Hagen

Pressekontakt Administrerende direktør 91559610
Iman Winkelman

Iman Winkelman

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt 97677528

Norges største møteplass for nærings,- organisasjons- og kulturliv

NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) skaper og legger til rette for messer, arrangement og events. Våre møteplasser omfatter både fag- og publikumsmesser, så vel som møter, kurs og konferanser. NOVA Spektrum er et heleid datterselskap av Stiftelsen NOVA Spektrum som også eier og driver Oslo Spektrum Arena AS.

NOVA Spektrum
Messeveien 8
2004 Lillestrøm
Norge