Gå videre til innhold
Gunn Helen Hagen er administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum.
Gunn Helen Hagen er administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum.

Nyhet -

Vi trenger en garantiordning for internasjonale arrangement!

Dette innlegget stod første gang på trykk (i en forkortet versjon) i Aftenposten 8.mai 2024.

Næringsministeren mottok for noen dager siden forslag til en ny nasjonal eksportsatsing for reiselivsnæringen. Blant forslagene som inngår i satsningen er en garantiordning for internasjonale arrangement og kongresser i Norge. Hvorfor er det viktig at regjeringen følger opp initiativet til en slik ordning?

Tøff konkurranse
Som en stor arrangør og arenaeier opererer vi hver dag i tøff konkurranse med utlandet om å tiltrekke oss store arrangement til Norge. En svekket kronekurs har bidratt til å styrke vår konkurranseevne. I tillegg opplever vi at mange internasjonale arrangører i større grad enn før henvender seg til oss i forlengelsen av de urolige tidene i verden. Norge scorer høyt på forhold som demokrati og ytringsfrihet, og vi er et land som ofte gjør det mulig å gjennomføre store møteplasser uten omfattende sikkerhetstiltak.

Dette er imidlertid ikke nok. Vår konkurransekraft er også avhengig av at myndighetene gjør det mulig for oss å konkurrere mot aktører i land som har lagt til rette for internasjonale møteplasser gjennom sin nasjonale eksportsatsning.

Gikk glipp av stor kongress
Gjennom vår markedsdialog møter vi jevnlig krav om at det må foreligge offentlige garantiordninger som gir økonomisk trygghet i forberedelses- og gjennomføringsfasen av store arrangement. Uten en slik ordning er vi ofte ute av konkurransen allerede før den har begynt. Det er heller ikke lenge siden vi måtte gi avkall på en større internasjonal kongress med mer enn 6 000 deltakere og flere titalls millioner kroner i omsetning i mangel på en garantiordning.

Rimelig ordning
En offentlig risikoavlastning for internasjonale arrangement i tråd med eksportrådets innspill til regjeringen, er en rimelig ordning for myndighetene. Samtidig er den økonomiske oppsiden av ordningen stor. De internasjonale kongressene samler tusenvis av deltakere som bidrar til betydelig meromsetning for bransjer som handel, service, overnatting og servering. I tillegg er den samlede markedsføringsverdien av Norge stor. I sum snakker vi om økonomiske ringvirkninger og økte felleskapsinntekter i milliardklassen. Dette er en merverdiskaping som vi mener næringslivet og samfunnet ikke har råd til å gå glipp av.

Vår erfaring er dessuten at mange av de store internasjonale kongressene er viktige for å vise frem norsk teknologi, og for å koble akademia og våre fag- og forskningsmiljøer tettere på verden. Dette er også et betydningsfullt, men ofte underkommunisert, argument for hvorfor myndighetene bør engasjere seg sterkere i rammebetingelsene til den norske arrangementssektoren.

Viktig skritt i riktig retning

Regjeringen har gjort økt eksport til en av de viktigste målsettingene på næringsområdet. Å få på plass en bedre risikoavlastning for internasjonale arrangement er et riktig og viktig skritt i riktig retning. Vi heier på eksportrådets forslag, og håper næringsministeren raskt følger opp innspillet gjennom å sørge for at en slik ordning kommer på plass.

Gunn Helen Hagen
Administrerende direktør Stiftelsen NOVA Spektrum

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Gunn Helen Hagen

Gunn Helen Hagen

Pressekontakt Administrerende direktør 91559610

Norges største møteplass for nærings,- organisasjons- og kulturliv

NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse) skaper og legger til rette for messer, arrangement og events. Våre møteplasser omfatter både fag- og publikumsmesser, så vel som møter, kurs og konferanser. NOVA Spektrum er et heleid datterselskap av Stiftelsen NOVA Spektrum som også eier og driver Oslo Spektrum Arena AS.

NOVA Spektrum

Messeveien 8
2004 Lillestrøm
Norge